Zegar

Partnerzy

Przedmiot działalności i kompetencje

 

Miejski Urząd Pracy w Kielcach jest jednym z najbardziej innowacyjnych przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Wywieramy znaczący i pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. Pracodawcom pomagamy znaleźć dobrych pracowników, szkolić kadry. Realizujemy też dla nich procesy doradcze dotyczące rekrutacji i selekcji personelu oraz upubliczniamy oferty pracy. Osoby zarejestrowane wspieramy w aktywnym poruszaniu się po współczesnym rynku pracy. Pomagamy określić swoje predyspozycje zawodowe. Ustalić kierunek przekwalifikowania. Podnosić swoje umiejętności zawodowe i zdobywać doświadczenie w pracy.

Dzięki aktywności i zaangażowaniu w wywieraniu dobrego wpływu na lokalny rynek pracy jesteśmy często nagradzani i wyróżniani. Pierwsze laury za realizację idei Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, otrzymaliśmy już w 2009 roku. Dziś należymy do najczęściej nagradzanych za wkład w rozwój poradnictwa zawodowego instytucji w Polsce. Otrzymaliśmy również laury największego w naszym kraju programu projakościowego: Najwyższa Jakość – Quality International, za realizację usług rynku pracy dla pracodawców. Piszemy, tworzymy i realizujemy projekty innowacyjne, ponadnarodowe i programy specjalne. Reprezentujemy Polskę w partnerstwie Jobs and skills in the local economy Agendy Miejskiej Unii Europejskiej.

Pilnie obserwujemy i analizujemy zmiany jakie zachodzą na lokalnym i globalnym rynku pracy. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Nie stronimy od innowacyjnych rozwiązań w profesjonalnej obsłudze klienta i stale podnosimy poziom naszych kadr.

                                                

Informacja

Szanowni Państwo

Informujemy, iż od 01 kwietnia 2015 roku ulegną zmianie godziny przyjmowania klientów przez referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego. Doradcy Klienta będą przyjmować interesantów w godzinach 8:00 - 14:00.

Godziny przyjęć w innych referatach nie ulegają zmianie.

Godziny pracy

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Obsługa klientów w godzinach: 7:45-15:00

Administracja Biuletynu Informacji Publicznej

mgr inż. Paweł Kowalczyk    Telefon: (041) 340-60-46    E-mail: pawel.kowalczyk@mup.kielce.pl