Zegar

Partnerzy

Struktura organizacyjna

    

Komórki organizacyjne:

- Dyrekcja

- Sekretariat

- Kancelaria

- Biuro Obsługi Klienta

 

1. Referat Organizacyjny

2. Referat Kadr i Szkoleń

3. Główny Księgowy

4. Referat Finansowo- Księgowy

5. Referat Ewidencji i Świadczeń

6. Referat Informatyki i Analiz

7. Zespół ds. Kontroli

8. Zespół Prawny

9. Samodzielne Stanowisko ds. BHP

10. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej:

1. Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

2. Referat Instrumentów Rynku Pracy

3. Zespół ds. Kontaktów z Rynkiem Pracy

4. Zespół ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego

5. Zespół ds. Projektów

6. Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Zatrudnienia


    


Autor:  Mariusz Kwietniak Osoba publikująca: Paweł Kowalczyk
Data utworzenia:  7 kwiecień 2009 11:52 Data publikacji:  15 październik 2012 13:09
Data ostatniej modyfikacji:  12 lipiec 2018 11:02 Wersja:  3.3