Zegar

Partnerzy

Usługi EURES

Z dniem 1 maja 2004 r. polskie publiczne służby zatrudnienia stały się członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES. Z tym dniem pojawiła się nowa usługa rynku pracy – usługa EURES, obejmująca w szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilności na rynku pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EURES (European Employment Service - Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć działająca w obrębie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Stworzono ją, by ułatwiać wolny przepływ pracowników. Jej działalność koordynuje Komisja Europejska. Głównym celem jest wpieranie mobilności pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach UE i EOG. Ułatwia mieszkańcom UE i EOG podejmowanie pracy poza krajem zamieszkania oraz wspiera pracodawców w rekrutacji pracowników z innych krajów UE i EOG. Sieć działa poprzez doradców EURES, którzy pełnią funkcję pośredników pracy w swoim terenie. Doradcy EURES współpracują ze sobą w ramach sieci przede wszystkim w obszarze zatrudnienia. Cała sieć EURES liczy ponad 700 wyspecjalizowanych doradców. To oni zbierają oferty pracy od pracodawców ze swojego regionu i wprowadzają do wspólnej bazy, która znajduje się na stronie www.eures.europa.eu

W Polsce doradcy EURES działają przy wojewódzkich urzędach pracy.

Asystent EURES działający w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach informuje osoby zainteresowane o ofertach pracy za granicą oraz przyjmuje oferty pracy od pracodawców polskich którzy chcą zatrudnić obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Strony internetowe dotyczące EURES.
www.eures.europa.eu
www.eures.praca.gov.pl

 

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.


Autor:  Barbara Adamczyk Osoba publikująca: Paweł Kowalczyk
Data utworzenia:  7 kwiecień 2009 10:44 Data publikacji:  15 październik 2012 12:36
Data ostatniej modyfikacji:  20 luty 2017 14:26 Wersja:  1.6