Zegar

Partnerzy

Aktywne poszukiwanie pracy


Jeśli:

- nie wiesz jak rozpocząć poszukiwania pracy i gdzie jej szukać,
- jesteś zniechęcony/a i przygnębiony/a brakiem efektów swoich poszukiwań,
- chcesz poznać własne umiejętności i predyspozycje zawodowe,
- nie wiesz jak przygotować sie do rozmowy z pracodawcą,
- masz trudności z napisaniem dokumentów aplikacyjnych,
- pragniesz uzyskać wsparcie i nauczyć się wierzyć we własne siły i możliwości.


Serdecznie zapraszamy na szkolenie "Szukam pracy" składającego się z 3 niżej wymienionych części:


1. Przedstawienie idei szkolenia:

   - zadania i cele szkolenia,
   - zasady pracy i uczestnictwa w szkoleniu,
   - program szkolenia,
   - wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

2. Blok poznawczy:

a) ćwiczenia integracyjne:

    - przedstawienie się uczestników zajęć szkolenia,
    - wymiana dotychczasowych doświadczeń radzenia sobie w sytuacji bezrobocia.

b) określenie obszaru zainteresowań zawodowych:

    - wypełnienie listy zainteresowań,
    - określenie obszaru preferencji zawodowych (rzeczy, dane, ludzie),
    - tworzenie "mapy aktywnego poszukiwania pracy",
    - zasady efektywnego poszukiwania pracy.

3. Blok techniczny:

a) poznawania różnych form występowania o pracę:

    - pisanie życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego,
    - prowadzenie rozmów telefonicznych z pracodawcą,
    - rozmowa bezpośrednia z pracodawcą.

4. Podsumowanie szkolenia.


CO UZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W SZKOLENIU?

    - odzyskasz wiarę w siebie oraz poczucie własnej wartości,
    - odkryjesz przyczyny niepowodzeń w poszukiwaniu pracy i nauczysz się ich unikać,
    - nabędziesz umiejętności poruszania się na rynku pracy,
    - poznasz innych ludzi o podobnych problemach.

PAMIĘTAJ O TYM, ŻE:

- zakończenie SZKOLENIA nie oznacza pozostawienia Ciebie samemu sobie, nadal możesz liczyć na pomoc doradcy w rozwiązywaniu Twoich problemów związanych z zatrudnieniem o ile takie będą, tylko od Twojej aktywności zależy twoja przyszłość, pracę znajdują nie najlepsi kandydaci ale ci, którzy potrafią jej najlepiej szukać.


Autor:  Barbara Adamczyk Osoba publikująca: Paweł Kowalczyk
Data utworzenia:  20 sierpień 2015 14:19 Data publikacji:  20 sierpień 2015 14:17
Data ostatniej modyfikacji:  20 luty 2017 10:40 Wersja:  1.2